Tavoitteitani lyhyesti

Suomen kieli on arvokkain kansallisomaisuutemme. Se on pidettävä elävänä ja kehittyvänä sivistyskielenä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Jokaisessa työssäni ja jokaisessa luottamustoimessani teen kaikkeni suomen kielen hyväksi.

Ilmastonmuutos on uhka ihmiskunnan hyvinvoinnille. Suomen tulee pyrkiä hiilineutraaliksi taloudellisesti kestävällä tavalla. Ydinvoimaa on rakennettava lisää ja hiilivuotoa on vältettävä. Kaikki maailman maat on saatava mukaan päästövähennyksiin. Saastuttajien tuotteille on asetettava sakkotullit.

Koulutus ja tutkimus ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen. Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset on peruttava. Tieteen pitkäjänteistä perusrahoitusta on lisättävä; tutkijoiden on saatava käyttää suurempi osa ajastaan tutkimiseen hakemusten tehtailun sijaan.

Maahanmuuton tulee olla hallittua ja oikeudenmukaisesti rajoitettua. Tärkeintä on tulijan halu omaksua suomalaiset arvot, oppia suomen kieli ja osallistua uuden kotimaansa rakentamiseen.

Euroopan unionia tulee kehittää nykyistä väljemmäksi vapaakauppa-alueeksi ja itsenäisten valtioiden välisen yhteistyön välineeksi.

Puhdas luonto, retkeilyalueet ja jokamiehenoikeudet ovat tärkeitä suomalaisten hyvinvoinnille. Niiden avulla tarjoamme ainutlaatuisia elämyksiä myös matkailijoille.

Sivistys on myös toimintatapa. Se on malttia ja sovun etsimistä. Ylväät aatteet ovat hyväksi, mutta kiihkoilu minkä tahansa asian puolesta muuttaa sen vaaralliseksi ideologiaksi. Politiikassa tulee kuunnella kaikkia näkökantoja ja rakentaa keskitien ratkaisuja.