Suomalaista sivistystä ja kulttuuria

Omintakeinen suomalaisuutemme on tärkeintä, mitä me suomalaiset voimme maailmalle antaa, sillä sitä ei maailma voi mistään muualta saada.

Suomen pääkaupunkina Helsinki on suomalaisuuden näyteikkuna maailmalle. Se on myös maan sivistyselämän keskus ja monen tärkeän kulttuurilaitoksen koti.

Tahdon edistää taiteita ja tieteitä kaikissa muodoissaan sekä ennen muuta niiden hedelmien tarjontaa kaupunkilaisille. Välineinä tähän voivat toimia esimerkiksi näyttelyt, musiikkitapahtumat, museot, taidelaitokset ja työväenopistot. Myös julkinen taide sekä koulujen yhteistyö yliopistojen kanssa ovat tärkeitä.

Erityistä huomiota aion kiinnittää suomen kielen asemaan nimistösuunnittelussa, tiedotuksessa ja muussa kaupungin toiminnassa. Meillä on upea äidinkieli, pitäkäämme sitä ylpeästi esillä samalla kun tarjoamme palveluja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muillakin kielillä.

Kirjastot ja vapaaehtoinen lainausmaksu kirjailijalle

Laadukas ja tiheä kirjastoverkko on yksi suomalaisen sivistyksen kulmakivistä. Nyt Helsingissä rakennetaan keskustakirjastoa, mikä on hienoa, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että esikaupunkien kirjastoverkko säilyy kattavana ja että kirjastoilla on riittävästi määrärahaa uusien aineistojen hankintaan.

Suomen kielialue on pieni eivätkä kirjojen myyntitulot riitä elämiseen useimmilla kirjailijoilla. Jos minut valitaan valtuustoon tai kirjastoasioita hoitavaan lautakuntaan, aion selvityttää mahdollisuuden rakentaa järjestelmä, jolla kirjan lainaaja voisi halutessaan helposti maksaa kirjan kirjoittajalle pienen kirjoituspalkkion (esimerkiksi yhden euron). Lainaaja voisi ilmaista halunsa palkkion maksamisesta palauttaessaan kirjan, minkä jälkeen maksu laskutettaisiin kirjastokortilta samaan tapaan kuin myöhästymissakot. Kirjasto välittäisi maksun lyhentämättömänä kirjailijalle.

Maksu olisi siis täysin vapaaehtoinen ja perustuisi lainaajan omaan aloitteeseen, sitä ei "ruinattaisi" lainaajalta missään yhteydessä. Sillä lainaaja voisi halutessaan omasta aloitteestaan kiittää kirjailijaa hyvästä lukuelämyksestä ja tukea suomalaista kulttuurituotantoa. Kirjastosta lainaamisen tulee kuitenkin olla aina ilmaista. Vähävaraisuus ei saa estää kenenkään pääsyä kulttuurin ja tiedon pariin.