Ajankohtaisia valintojani

Tällä sivulle olen kerännyt lyhyitä kannanottojani ajankohtaisiin kysymyksiin, joiden arvelen kiinnostavan äänestäjiä. Puuttuko jotain? Kysy vaikka sähköpostitse tai Facebookissa!

Pidätän oikeuden muuttaa mielipidettäni, mikäli opin jostakin asiasta uusia olennaisia tietoja tai näkökantoja, jotka ovat vahvempia kuin nykyiset käsitykseni. Niin jokainen järkevä ihminen tekee. Nämä eivät siis ole ehdottomia vaalilupauksia, vaan esimerkkejä ajattelutavastani.

Guggenheim

Yleensä suhtaudun hyvin myönteisesti uusiin museoihin, mutta mielestäni suomalaisilta kerätyt verorahat tulee käyttää ensisijaisesti suomalaisiin kulttuurihankkeisiin, ei yhdysvaltalaisen tai ylikansallisen museoketjun liiketoiminnan tukemiseen. Lisäksi Guggenheim-säätiön esitykset ovat olleet epäuskottavia muun muassa kävijämääräarvioiden osalta. Säätiö on tervetullut Helsinkiin tai vaikka lentoasemalle omilla rahoillaan, mutta kaupungin rahoja en heidän tarjoamillaan ehdoilla hankkeeseen antaisi.

Kaupunkibulevardit

Idea on harkinnan arvoinen siellä, missä sisääntuloväylien varrella on rakentamiseen kelpaavaa, ulkoilualueeksi huonosti soveltuvaa joutomaata. Työmatkaliikenteen sujuvuutta ei saa kuitenkaan vaarantaa, ei myöskään raskaan liikenteen pääsyä esimerkiksi satamiin. Tasoristeysten lisääminen ei ole hyvä, koska ne pakottavat pysähdyksiin ja kiihdytyksiin ja siten paitsi hidastavat liikennettä, myös lisäävät ilmansaasteita. Bulevardiksi muuttamista voisi ensin kokeilla Laajasalontiellä, Kruunusiltojen raitiotieyhteyden valmistuttua, koska Laajasalontie ei ole raskaan tai pitkän matkan liikenteen läpiajoväylä.

Malmin lentokenttä

Malmin lentoasema pitää säilyttää ilmailun käytössä. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan Helsinki–Vantaan lisäksi myös monimuotoiseen pienilmailuun soveltuva lentokenttä. Jo turvallisuussyistä sen on syytä olla maantieteellisesti erillään vilkkaasta päälentoasemasta. Samalla se toimii alueen varakenttänä. Malmi on myös maailman ainoita alkuperäisessä asussaan säilyneitä lentoasemia ilmailun alkuvuosikymmeniltä, joten sen kulttuurihistoriallinen merkitys koko ihmiskunnalle on suuri.

Pyöräily

Ehdoton kyllä pyöräilyn edistämiselle Helsingissä. Erityisen tärkeänä pidän nopeiden, autoliikenteestä ja jalankulusta erotettujen pyöräilyn pääväylien rakentamista. Niitä voidaan tehdä myös viheralueille, jolloin ei tarvitse ottaa katutilaa autoilta, ja pyöräilijät saavat matkansa yhteydessä henkistä hyvinvointia edistävän luontoannoksen.

Suurmoskeija

Viime aikoina esillä olleet suunnitelmat perustuvat Bahrainin kautta saatavaan rahoitukseen, jonka alkuperä on jossain määrin hämärä. On vahvat syyt epäillä, että se olisi peräisin äärivanhoillisista fundamentalistipiireistä. Ja kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. En halua Helsinkiin paikkaa, jossa saarnataan tasa-arvon ja yksilönvapauden kaltaisia länsimaisia perusarvoja vastaan. Euroopassa on paljastunut esimerkkejä, että tällä lailla rahoitetuissa moskeijoissa on saarnattu silkkaa vihapuhetta ja kiihotettu terrorismiin. Jyrkkä ei tällaiselle suunnitelmalle. Sitten, jos moskeijan puuhaajat kykenevät esittämään rahoitussuunnitelman, joka ei herätä epäilyjä äärivanhoillisista tai poliittisista islamistisista kytköksistä, ja jos he sitoutuvat kunnioittamaan moskeijan toiminnassa länsimaisia perusarvoja, muslimeilla on tietenkin temppelin rakentamiseen yhtäläinen oikeus kuin millä hyvänsä muullakin uskontokunnalla. Se kuuluu uskonnonvapauteen, joka on myös länsimainen perusarvo.

Yleiskaava

Yleiskaava on hyväksytty, joten sen kanssa eletään. On muistettava, että yleiskaava on karkea ja suuntaa-antava luonnos, eikä pakota rakentamaan puistoihin ja lähimetsiin, vaikka jokin rakentamiselle merkitty ruutu menisikin nykyisen viheralueen päälle. Jokainen päätös rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä tehdään erikseen asemakaavalla. Vastuu on siis tulevilla valtuustoilla.