Luonto, sivistys ja suomalaisuus

Suomen luonto sammaleisine saloineen, puhtaine vesistöineen, tuoksuvine soineen ja tuulisine tuntureineen on arvokasta kansallisomaisuuttamme. Siitä haluan pitää huolta. Luontomme on meille tärkeä virkistymisen paikka ja myös matkailuvaltti. Myös elävä maaseutu kulttuuriympäristöineen on osa luontoa, ja suomalainen ruoka on tutkitusti Euroopan puhtainta. Maataloutemme on pidettävä elinvoimaisena.

Kansainvälisillä areenoilla Suomen on työskenneltävä oikeudenmukaisen ja tehokkaan ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta. Kun uudistamme Suomen energiantuotantoa vielä nykyistäkin puhtaammaksi, taloutemme kilpailukyvystä huolehtiminen ja teollisuuden pitäminen Suomessa on myös kansainvälinen ympäristöteko.

Sivistys on hyvän yhteiskunnan perusta ja turva. Peruskoulumme korkeatasoisuuden säilymisestä on huolehdittava. Nykyhallituksen koulutusleikkaukset on kumottava lisäämällä panostuksia koulutukseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Se on pitkäjänteinen sijoitus kansakuntamme tulevaisuuteen.

Sivistys on tietoa ja ymmärrystä maailmasta, mutta myös asenne ja toimintatapa. Päätöksenteon tulee perustua tutkittuihin tosiasioihin, ja tuon omalta osaltani tieteellistä ajattelutapaa politiikkaan. Haluan käydä eri mieltä olevien kanssa kunnioittavaa keskustelua, jossa yritämme aidosti ymmärtää toisen näkemyksiä ja etsiä yhteisiä lähtökohtia kompromissien rakentamiseen.

Maailman kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on valtava rikkaus. Me suomalaiset olemme oppineet muulta ihmiskunnalta paljon, ja hienointa, mitä voimme antaa vastalahjaksi, on omaperäinen suomalaisuutemme. Jotta kansainvälistä vuorovaikutusta olisi tulevaisuudessakin, tarvitsemme kansoja, jotka elävät sovussa tällä yhteisellä maapallollamme omia kulttuureitaan rakentaen, omia kieliään puhuen ja toisiaan ymmärtäen. Kannatan kaikkien kansojen oikeutta päättää itse omista asioistaan. Me suomalaiset olemme onnekkaita, kun olemme sen saavuttaneet - itsenäisyydestä on pidettävä kiinni.

Kaunis, sointuva, tarkka, runollinen ja ilmaisuvoimainen suomen kielemme on pidettävä elävänä ja ajantasaisena sivistyskielenä käyttämällä sitä jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös ja erityisesti korkeakouluissa. Suomenkielisten on kotimaassaan saatava kaikki palvelut omalla äidinkielellään. Myös kansallisten vähemmistökieltemme asema on turvattava. Suomen kieli on yhteiskunnan pääkielenä vain Suomessa. Vain Suomessa se voi edelleen kehittyä ja tarjota uusia näkökulmia maailmaan. Suomen kielen suosiminen on maailman monimuotoisuuden suosimista.